DIVERSIFICAREA UNITĂȚII DE PRODUCȚIE A SC FIVEX SRL ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII ȘI PRODUCTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII PE PIAȚA INDUSTRIALĂ

DIVERSIFICAREA UNITĂȚII DE PRODUCȚIE A SC FIVEX SRL ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII ȘI PRODUCTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII PE PIAȚA INDUSTRIALĂ

       Untitled            sigla_guv_coroana_albastru_fundal alb     Logo_color_SVO_slogan     Logo-IS-color-mm11c4tuo33e6fy036avle2twnw16bk5djvs2a5ips

Titlul proiectului: „Diversificarea unității de producție a SC FIVEX SRL în vederea creșterii competitivității

și productivității întreprinderii pe piața industrială”

Denumirea beneficiarului:  SC FIVEX SRL

Scopul  si obiectivele specifice:

Scopul/ Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea activității firmei prin modernizarea societății, dotarea cu utilaje tehnologice noi și introducerea de tehnologii noi în procesul de fabricație, în vederea diversificării producției existente, prin produse care nu au mai fost fabricate anterior în unitate.

Obiectivele specifice sunt:

1. Diversificarea producției prin introducerea de produse ce nu au fost fabricate anterior în unitate si dotarea acesteia cu 8 echipamente de producþie, un soft de prelucrare si o instalaþie fotovoltaica pentru producere energie proprie, în vederea dezvoltării societății pe piața de profil, într-un termen de 14 luni de la data începerii proiectului.

2. Crearea a 8 noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii, prin angajarea a 8 persoane, în vederea creșterii numărului mediu de angajați și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioada de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului), și eliminarea factorilor de discriminare și promovarea a egalității de șanse prin amenajarea unei toalete pentru persoanele cu dizabilități, într-un termen de 14 luni de la data începerii proiectului.

3. Creșterea gradului de competitivitate pe piața internă și internațională, prin certificare produse noi, recertificare și supraveghere sistemului de management ISO și participarea la un târg internațional în calitate de expozant într-un termen de 14 luni de la data începerii proiectului.

Rezultatele:

– achiziționarea și punerea în funcțiune a 9 echipamente

– 8 noi locuri de muncă create

– amenajarea unei toalete pentru persoanele cu dizabilități

– 1 persoană din categorii defavorizate angajată, din cele 8 noi

– recertificarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2008

– recertificarea Sistemului de Management de Mediu, conform SR EN ISO 14001:2005

– recertificarea Sistemului de Sănătate si Securitate, conform SR OHSAS 18001:2008

– 1 produs certificat

– Participarea la 1 târg internațional

Perioada de implementare: 16.01.2017 – 30.09.2019

Valoarea totală a proiectului: 3.273.260,68 lei, din care 1.465.472,50 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 258.612,79 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro 

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *