Regret, lucrăm la site!

SC FIVEX SRL, cu sediul în orașul Târgu Cărbunești, str. Teilor, nr. 7, jud. Gorj, adresă e-mail office@fivex.ro, solicită oferte pentru servicii consultanță pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul PR Sud-Vest Oltenia 2021 - 2027, Apelul de proiecte PRSVO/152/PRSVO_P1/OP1 pentru investiția pe care dorește să o deruleze în orașul Târgu Cărbunești, jud. Gorj, cu o valoare eligibilă de aproximativ 1,7 milioane euro. Tipul contractului: prestări servicii, durata contractului: 60 de luni, valoarea estimată: 600.000 lei fără TVA (prețul nu poate fi ajustat). Documentele ofertei sunt: formularul 1 – Propunere tehnică și comercială, formularul 2 – Formularul de ofertă, formularul 3 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile descrise de art. 14 și art. 15 din OUG 66/2011, certificat ONRC, împuternicire (dacă este cazul). Documentația de achiziții, ce include toate cerințele detaliate și formularele, poate fi solicitată pe e-mail la adresa mai sus menționată, persoană de contact Răzvan Rebedea (solicitarea va conține în mod obligatoriu datele de identificare ale solicitantului). Ofertele se transmit în plic închis, prin poștă, la adresa menționată mai sus, până la data de 16.04.2024, ora 14.00. Se pot solicita clarificări până la data de 09.04.2024, ora 16.00, la adresa de e-mail mai sus menționată.